El municipi en xifres

DADES GEOGRÀFIQUES

Comarca: LA MARINA ALTA
Extensió (km2): 68.00
Nuclis de població:
Límits:
Distància a la capital de província: 100.00 (km)
Infraestructures de comunicació:

DADES DEMOGRÀFIQUES

Nombre de dones: 16227
Nombre de homes: 16426
Xifra de població: 33251573
Nombre de llars: 16426
Densitat de població: 473.40 (Habitants/Km2)

DADES COMERÇ DETALLISTA

Alimentació
Comerç Tradicional 53 3747.00 m2
Supermercats 12 11180.00 m2
No Alimentació
Vestit i Calçat 69 5422.00 m2
Llar 80 11331.00 m2
Resta no alimentació 120 7429.00m2
Comerç mixt i altres
Grans magatzems m2
Hipermercats m2
Magatzems populars m2
Un altre comerç mixt m2
Centres Comercials
Centres Comercials m2
Indicador de dotació comercial:
10.00 (nº. establiments /1000 habitants)
Grau de concentració comercial

ALTRES DADES COMERCIALS

Nombre de IAE: 3180
Nombre de IAE comercials: 715
Nombre de mercats: 1
Mercat municipal: Mercat Municipal
Pça. Celestino Pons, s/n
Nº. mercats no sedentaris: 1
Mercats no sedentaris: Mercat setmanal dels dijous
Pça de la Constitució i Placeta del Convent
Dotació d'aparcaments:
Superfície de vianants: m2

© 2015 - Ajuntament de Xàbia - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball