Ajudes i subvencions

CONVOCATÒRIA DE AJUDES 2019

BASES

ORDRE 22/2018, de 22 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania. [2018/11086] (DOGV núm. 8433 de 28.11.2018) Ref. Base Dades 010760/2018

CONVOCATÒRIA

RESOLUCIÓ de 17 de desembre de 2018, del director general de Comerç i Consum, per la que se efectúa la convocatòria anticipada per al exercici 2019 de las ajudes en matèria de comerç, consum i artesania. [2018/11990] (DOGV núm. 8453 de 28.12.2018) Ref. Base Dades 011768/2018
© 2015 - Ajuntament de Xàbia - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball